admin

Boşanmada Düğün Takıları Kime Kalır?

Düğünde takılan takılar hususunda bir takım tartışmalar dönüyor. Mülkiyetin kime ait olacağı, boşanma durumunda takıların kimde kalacağı, erkek tarafının takılardan pay alıp alamayacağı gibi hususlar tartışmaların başını çekiyor. Yazımızın devamında bütün bu sorulara açıklık kazandıracağız. Düğünlerde, nikahlarda, nişanlarda takı takılması toplumumuzda oldukça yaygın bir törendir. Takı merasimleri çeşitli farklılıklar gösteriyor …

Devamını Oku »

Rekabet Kurulu Tüketici Elektroniği Ürünleri Pazarına Ceza Yağdırdı!

Rekabet Kurulu, 07.11.2016 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı sonucunda 11 adet teşebbüse idari para cezası verilmesine hükmetmiştir. Daha önceki yazımızda detaylı olarak anlattığımız üzere, bahsi geçen teşebbüslere perakende fiyatın tespiti hususunda anlaştıkları gerekçesi ile rekabet kurulu tarafından idari para cezasına hükmedildi. Verilen cezalar ‘Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun …

Devamını Oku »

Rekabet Kurulundan Teknoloji Mağazalarına 55 Milyon TL Ceza!

Rekabet Kurulu, 2015 yılının Şubat ayında başlayan soruşturma ile, tüketici elektroniği pazarında faal olan şirketleri incelemeye almıştı. Aral’ın dağıtımını yaptığı bilgisayar ve konsol oyunlarının perakende satışını yapan şirketlerin Rekabet Kanunu lalilal ettikleri gerekçesi ile 55 Milyon TL civarında ceza aldıkları öğrenildi. Kararın yakın zamanda Rekabet Kurumu sitesinde yayımlanması bekleniyor. İlgili …

Devamını Oku »

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nasıl Çıkartılır?

Veraset ilamı; kişinin vefat etmesi halinde, geriye paylaşılmayı bekleyen malvarlığı üzerinde kimin ne kadar payı olduğunu belirten belgedir. Bu malvarlığının kime hangi oranda ve ne şekilde paylaştırılacağı tartışma konusu olur. İşte bu tartışmayı ortadan kaldırıp oranları ve payları net şekilde belirten belgeye ‘Veraset İlamı’ denilmektedir. Veraset ilamı 4721 Sayılı Medeni Kanun’unun …

Devamını Oku »

Emekli Maaşına Haciz Konulur Mu?

Emekli maaşına haciz konulur mu sorusu, özellikle tek geçim kaynağı bu olan aileler için önem arz etmektedir. Bazı durumlarda haciz koyulabilirken bazı durumlarda koyulamaycaktır. Hangi durumlar olduğunu basit bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Genel Anlamda Haciz Nedir? Öncelikle haciz; borçlu bir kişinin borcunu ifa etmemesi durumunda; menkul, gayrimenkul ve kendi alacaklarına …

Devamını Oku »

İstinaf Süre Tutum Dilekçesi

İstinaf süre tutum dilekçesi dayanağını Anayasa Mahkemesi’nin 26/02/2015 Tarih ve 2013/3954 başvuru numaralı kararından almaktadır. Bu karardan önce de süre tutum dilekçesi pratikte uygulanıyordu ancak yasal dayanaktan yoksundu. Bilindiği üzere, süre tutum dilekçeleri, gerekçeli kararın tarafa tebliğ edilmesinden sonra temyiz yoluna başvurmak maksadıyla verilmektedir. Aleyhimize bir karar çıktı, temyiz edeceğiz …

Devamını Oku »

Tensip Zaptı (Tutanağı) Nedir?

  Tensip zaptı, dava açıldığı zaman, ilk duruşmadan önce mahkemenin kendi kendine tuttuğu tutanaktır. Henüz taraflar mahkemeye çağırılmamış, ilk duruşma gerçekleşmemiştir. Hakimin neler yaptığını, ne yapacağını ve taraflardan ne yapmasını istediklerini bu zapta yazar. Taraflara ve üçüncü kişilere, davanın ilk duruşmasına dek neler yapılması gerektiğini bildiren mahkeme kararıdır. Tensip zaptı/tutanağı …

Devamını Oku »

Kamu Davası Nedir, Kim Açar, Nasıl Açılır?

Kamu davası, en basit tabirle savcının talep olmaksızın başlattığı davalardır. Eski dilde devlet kovuşturması olarak bilinir. Devletin; toplumu veya devleti zarara uğratan suçluyu mahkeme karşısına getirip dava açması, yargılaması ve ceza vermesi gerekir ki toplumsal refah sağlanabilsin. İşte bu işleme kamu davası denilmektedir Kamu Davasını Kim Açar? Madde 173- Kamu davasını …

Devamını Oku »

Açığa Alınan Memur En Fazla Kaç Ay Açıkta Tutulur?

Açığa alınan memur en fazla kaç ay açıkta tutulur sorusuna ilişkin değerlendirmelerimiz aşağıdaki gibidir. Hemen belirtelim ki, net bir cevap bulunmamak ile birlikte, hukuken olası ihtimallerden bahsedilmiştir. Açığa alınan memurlar hakkında süreç nasıl ilerleyecek?  667 sayılı KHK’da, 657’ye tabii memurlar ile ilgili darbe teşebbüsü ve FETÖ terör örgütü ile mücadele …

Devamını Oku »

Haksız Fiil Zamanaşımı Kaç Yıldır?

Haksız fiil zamanaşımı, haksız fiil sonucu ortaya çıkan zararın telafisi için dava kazanmaya engel teşkil edecek bir durumdur. Zamanaşımı süresi geçirildikten sonra, karşı taraf defi kullanarak alacağınızdan mahrum kalmanıza neden olur. Bu sebeple konu kritik öneme sahiptir. Haksız Fiil Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi Haksız Fiil kavramı dayanağını Borçlar Kanun’undan (Kanun) almaktadır. Kanun’un …

Devamını Oku »