Boşanma Davası Genel Bilgiler

Evlilik herkesin hayali, ah şu boşanma olmasa. Boşanma süreci de hayatın bir gerçeği. Bu gerçeklik hakkında kolay, pratik ve genel bilgiler ile süreci sizler için kolaylaştırmaya çalışacağız. En çok merak edilen soruları bir araya getirerek sizlere yol göstermeye çalışacağız.

bosanma-davasi

Boşanma davası nasıl açılır?

Boşanma davası, bir dilekçe aracılığı ile aile mahkemelerinde açılır. Eşlerden birisinin yerleşim yerinde veya son 6 aydır birlikte yaşadıkları yerin mahkemesinde açılmaktadır. Şayet bunlardan hiç birisi yok ise, davalının son yerleşim yerindeki aile mahkemesinde bu dava açılabilmektedir.

Boşanma davası açmak için TC Kimlik Numarası ve tarafın adres bilgisi yeterli olmaktadır. Bir dilekçe yazarak sebeplerinden kısaca bahsetmek gerekir. Tazminat ve nafaka miktarının hesaplanmasında önem arz edeceği için, karşı tarafın kusurlarını iyice belirtmek gerekir.

Şayet taraflardan birisi Türk vatandaşı değil ise ve bağlı bulunduğu ülkede boşandılar ise, Türkiye’de bir tanıma ve tenfiz davası açarak bu boşanmanın Türkiye’de de tescil edilmesi lazım gelir.

Boşanma Davası Türleri (Gerekçeleri) Nelerdir?

bosanma-davasi-ne-kadar-surerBoşanma davaları basit bir dilekçe ile açılabiliyor olsa da, kendi içerisinde ‘çekişmeli boşanma davası‘ ve ‘anlaşmalı boşanma davası‘ olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri:

 • Akıl Sağlığı Problemleri
 • Yüz kızartıcı suç işlenmesi
 • Zina
 • Hayata ve cana kast
 • Eşe kötü muamalede bulunma
 • Evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması
 • Anlaşmalı boşanma
 • Fiili olarak ayrı yaşam
 • Eşin Ter etmesi

Şeklinde sayılmıştır. Bunları tahdidi olarak sayılan sebepler değildir. Başka gerekçeler ile de boşanma kararı elbet tabii verilebilmektedir. Fakat genellikle sebepler bu başlıkların altına dahil edilmektedir. Boşanma gerekçenizi dilekçenizde mümkün olduğunca açık ve detaylı bir şekilde anlamanızı tavsiye ederiz.

Boşanma davasında iddia ettiğiniz kusur kanıtlanmalıdır. Örneğin eşlerden birisi diğer tarafın akli melekelerinin yerinde olmadığını iddia ettiği taktirde, mahkeme aldığı sağlık raporunda akıl sağlığının yerinde olduğunu tespit ederse boşama kararı vermeyecektir. Bu nedenle gerekçe iyi seçilmeli ve izah edilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

anlasmali-bosanma-davasiAnlaşmalı boşanma talep eden eşlerin, evliliği üzerinden 1 senenin geçmiş olması gerekmektedir. Bir yılı doldurmamış eşlerin anlaşmalı olarak boşanabilme ihtimalleri yoktur. Bu durumda çekişmeli boşanma davası açmaları icap ederi. Anlaşmalı boşanma için aile mahkemesine başvurduğunuz zaman, hakim size bir gün verir ve eşlerin orada hazır bulunmasını ister. Zira buradaki amaç, tarafların iradesinin boşanma yönünde olduğuna karar vermektedir. Örneğin, kadın dayak yediği için erkeğin tehditi ile anlaşmalı boşanmak istiyorsa, hakim bunu sorular ile sıkıştırarak anlamaya çalışır. Bu nedenle tarafların bizzat mahkeme salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler?

Bahsettiğimiz dilekçenin hazırlanmasının ardından dava açılır. Dilekçeler diğer tarafa tebliğ edildikten sonra karşılıklı olarak dilekçelere cevap verilir. Ardından ön inceleme duruşması yapılır. Dava başladıktan sonra ise gerek görülürse taraflar dinlenir, tanıklar var ise onlar dinlenir, gerekli diğer deliller incelenir, sunulan kanıtlar araştırılır.

Bu aşamadan sonra hakim karar verir. Kararın ardından memnun olmayan taraf temyiz veya istinaf yolu ile karara itiraz edebilir. Nihayetinde bu aşamaların sonucunda karar kesinleşir.

Boşanma Davasında Avukat Tutmalı Mıyım?

bosanma-avukati

Boşanma süreci kritiktir. Doğru ve hızlı bir şekilde sonuçlanması gerekir. Boşanma davası sonucunda taraflar mal paylaşımı yapacakları gibi, tazminat ve nafaka taleplerinde de bulunacaktırlar. Bu nedenle bu işlemlerin doğru bir şekilde yapılması taraflar için adeta hayati öneme sahiptir. Bu nedenle deneyimi fazla olan bir avukat tercih etmek sizin için en uygun olanı olacaktır.

Elbette ki avukat tutmadan da bu süreci kendi başınıza halledebilirsiniz. Fakat hak kaybına uğramamak ve sizin için en güzel sonuca ulaşmak adına avukat tutmanız şiddetle tavsiye edilmektedir.

Boşanma Davası Ne Kadar Zamanda Sonuçlanır?

Boşanma davasını süre konusunda anlaşmalı ve çekişmeli olarak ayrı ayrı ele almak gerekir.

 • Anlaşmalı boşanmalarda, ilk duruşmadan itibaren yaklaşık olarak 3 aylık bir süreci kapsamaktadır. Küçük şehirlerde iş yükünün az olduğu yerlerde bu süre daha da kısalabilmektedir.
 • Çekişmeli boşanmalarda ise süre daha uzundur. Ortalama 2 yıllık bir sürece yayılmaktadır. Temyiz ve istinafa gidilmediği durumlarda bu süreç daha da kısalmakta hatta 1 yıla kadar inmektedir. Aksi durumlarda ortalama olarak 2 yılı bulmaktadır.

En hızlı boşanma yöntemi olarak elbette anlayacağınız üzere anlaşma boşanma örnek gösterilmektedir. Zira iki tarafın da iradesi bu yöndedir. Önemli olan hızlı değil sorunsuz bir şekilde boşanmadır.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Boşanma dilekçesinde bir takım şekillere uyulması zorunludur.  Dilekçede eksikliklerin bulunması davanın reddine dahi yol açabilmektedir. Bu nedenle bu aşamada bir avukata başvurmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Daha önce belirttiğimiz üzere, boşanmak için gösterdiğiniz gerekçeleri detaylı olarak anlatmalı, kanıtlarınızdan iyi bahsetmelisiniz. Bu hem süreci kolaylaştıracak hem de nafaka ve tazminat sürecinde sizlere yardımcı olacaktır.

Boşanma Davasında Mahkemeye Gitmek Zorunda Mıyım?

Anlaşmalı boşanma davalarında, eşlerin mutlaka hakim karşısında çıkmaları gerekmektediri. Ancak çekişmeli boşanma davalarında tarafların bizzat katılmalarına gerek yoktur. Vekillerin davaya devam etmeleri yeterli olacaktır. Hakimin gerekli gördüğü durumlarda ise tarafların mahkemeye gitmeleri gerekebilir. Fakat normal şartlarda avukatları aracılığı ile dava sonuçlandırılabilmektedir. Fakat en azından vekillerin duruşmalara gitmesi gerekmektedir. Aksi taktirde dosya işlemden kaldırılabilir. Bu nedenle avukat seçiminde dikkatli davranmak gerekmektedir.

Boşanmada Çocuk Kimde Kalır?

bosanmada-cocuk-kimde-kalirBoşanma davasında çocuğun velayetine karar verilmesi kritik bir süreçtir. Zira çocukların psikolojisi her şeyin üstünde tutulur. Çocuk için en faydalı sonuç aranmaktadır. Genellikle ülkemizde velayet anneye verilmektedir. Çocuğun üstün yararı aranır demiştik. Bu durumda çocuğun cinsiyeti, yaşı, ailesiyle olan ilişkileri vs. hep dikkatli bir şekilde incelenir. Çok ciddi bir sorun olmadığı sürece, genellikle anne tarafı çocuğu almaktadır.

Fakat bu genelleme her zaman doğru olacağı anlamına gelmemektedir. Örneğin ilgisiz alakasız veya akıl sağlığı yerinde olmayan bir kadın olması durumunda şüphesiz bir şekilde velayet babaya verilecektir. Bu nedenle somut olay tekelinde inceleme yapmak gerekmektedir.

Boşanma Sonrası Hemen Evlenebilir Miyim?

Bu soruyu da kadın ve erkek için ayrı ayrı ele almamız gerekmektedir.

 • Erkek için bir bekleme süresi yoktur. Boşanma kararının ardından evlenebilir.
 • Kadın için ise iddet süresi denen bir durum vardır. Kadının bu süreyi tamamlaması gerekir. 300 günlük sürenin ardından evlenebilecektir. Buradaki amaç, eski eşinden hamile kalması durumunda, çocuğun babasının kim olduğunun anlaşılabilmesidir. Fakat kadının hamile olmadığı kesin bir şekilde kanıtlanabilir ise, bu süre beklenmeyebilir.

Nafaka Nedir ve Nasıl Belirlenir?

Nafaka, boşanma sonrasında maddi olarak zora düşen eşe ve çocuğa ödenen paradır. Erkek kadına nafaka verir gibi bir yanılgı var ortada. Fakat kadının da erkeğe nafaka verebileceği durumlar olabilir.Burada amaç, yoksullaşanı korumaktır.

Nafaka belirlenirken eşlerin yaşam standartları, gelir ve giderleri ile ekonomik durumlar dikkate alınmaktadır. Her ayrılan eşe aynı nafaka miktarı ön görülmemektedir.

Nafaka miktarı belirlendikten sonra, eşlerin durumlarında meydana gelen değişikliklere göre nafaka miktarında değişiklik talep edilebilmektedir. Kimi durumlarda arttırılabilirken, kimi durumlarda da azaltılabilir. Bu hakimin takdirine bağlı bir durumdur.

Boşanma Davasında Tazminat Nasıl Alırım?

bosanmada-mallarMaddi manevi tazminat olarak iki türlü tazminat çeşidi bulunmaktadır. Davanın açılmasına sebep olan kusurlardan hangisi fazla ise, o kusuru işleyen tarafa tazminata hükmedilir. Elbette hükmedilmesi için talepte bulunmanız gerekmektedir.

Örneğin erkek aldatmış, kadın da ev işlerini yapmıyor. Tarafların iddialarının bu olduğunu varsayalım. Burada aldatma çok daha ağır bir kusur olacağı için kadının tazminat kazanma ihtimali kesindir.

Eğer kusurlar eşit ise veya iki tarafın da kusur yok ise (örneğin anlaşmalı boşanma durumlarında denk gelebilirsiniz) ne maddi ne de manevi tazminata hükmedilmez.

Düğünde Takılan Takılar Kimde Kalır?

Bu konuyu ayrıntılı olarak şu makalede okuyabilirsiniz: Boşanmada Düğün Takıları Kime Kalır?

Hakim Boşanma Kararı Vermedi?

Aramızda elektrik yok, geçinemiyoruz gibi durumlar ile ayrılmaya çalışan eşler genellikle kolay kolay boşanamamaktadır. Eğer anlaşmalı boşanma yok ise, yani taraflardan birisi boşanmak istemiyor ise bu gerekçeler ile boşanmak çok da kolay değildir. Boşanmak için ne yazık ki Medeni Kanunu’nda sayılan hallerden birisi olmadığı müddetçe hakim boşanma kararı vermeyebilir. Bu nedenle niçin boşanmak istediğinizi oldukça iyi izah etmelisiniz.

Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Aşağıda sunulan dilekçe tamamen yol gösterme amaçlı örnek olarak sunulan bir boşanma dilekçe örneğidir. Lütfen bir avukata danışınız.

ANKARA AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI_______:Ad / Soyad / Adres

DAVALI_______ :Ad / Soyad / Adres

DAVA KONUSU:Şiddetli geçimsizlik nedeni ile / Aldatma Nedeni İle  Anlaşmalı/Çekişmeli boşanma talebi  ve davası.

DAVA TARİHİ:.2017

AÇIKLAMALAR/İZAHATLER

 1. Davacı (ad) ile davalı eşi(ad) 2016 tarihinden beri evli bulunmaktadır.
 2. Lakin eşler evlendikleri andan bu güne dek uyuşamamışlardır. Aldatma vardır. Şiddet vardır.
 3. Davalı eş (ad) da bu durumu kabul etmektedir/Davalı eş bu durumu kabul etmemektedir.

Bu dilekçeden de anlaşılacağı üzere Medeni Kanunu’n ilgili maddeleri uyarınca anlaşmalı olarak boşanmayı talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEK :

Davalı eş (ad) da boşanmayı kabul ettiğinden mütevellit 2017 tarihli dilekçemiz de göz önüne alınarak tarafların boşanmaları talebiyle iş bu dilekçenin kabulu arz ve talep ederiz. /Tarih

Davacı (Ad) (Soyad)
İmza

 

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir