Boşanmada Düğün Takıları Kime Kalır?

Düğünde takılan takılar hususunda bir takım tartışmalar dönüyor. Mülkiyetin kime ait olacağı, boşanma durumunda takıların kimde kalacağı, erkek tarafının takılardan pay alıp alamayacağı gibi hususlar tartışmaların başını çekiyor. Yazımızın devamında bütün bu sorulara açıklık kazandıracağız.

bosanmada-takilar-kime-ait

Düğünlerde, nikahlarda, nişanlarda takı takılması toplumumuzda oldukça yaygın bir törendir. Takı merasimleri çeşitli farklılıklar gösteriyor olsa da, iş evlilikteki altınlar kime ait sorusuna gelince konu aynı yere geri dönüyor. Kişiler boşanma sürecinde sadece birbirlerinden uzaklaşmakla kalmayıp aynı zamanda mal varlıklarını da ayırmaktadırlar. İşte burada da ‘düğün merasimindeki altınlar kimde kalır?‘ sorusu önem kazanıyor.

Düğünde Geline Takılan Takılar Geline Aittir

Gerek kanunda gerek ise yargı kararlarında net olan bir durum vardır. Geline takılan ziynet eşyaları geline aittir. Düğün seramonisi sırasında geline takılan altın, zinet, para, mücevher gibi kıymetli şeylerin tamamı gelinin mülkiyetindedir. Erkek tarafının geline takmış olduğu altınlar, bağış olarak kabul edilir. Bu nedenle erkeğin bu takıları alması durumu mümkün görülmemektedir. Aldığı durumda ise iade etmesi gerekmektedir. Düğünde takılan altınlar kime ait sorusunun ilk aşamasını tamamladık.

Düğünde Erkeğe Takılan Takılar Kime Ait?

Düğünde geline takılan bütün zinetlerin ona ait olacağını belirttik. Ne yazık ki erkeğe takılan ziynetler konusunda böyle bir genelleme yapamıyoruz. Bu durum, düğünün yapıldığı yere, oradaki örf ve adet kurallarına göre değişiklik göstermektedir. Bazı yerlerde erkeğe takılan takılar erkeğe ait kabul edilir iken, bazı durumlarda bu takıların malikinin de gelin olacağı kabul görmektedir. Bu sebeple somut olay bazında dikkatlice incelemede bulunmak gerekiyor.

Örneğin; O ilde, babanın erkeğe saat takması örf ve adet olarak kabul ediliyor ise, o saatin mülkiyeti kesin olarak erkeğe ait olacaktır. Gelin bir hak iddiasında bulunamayacaktır.

Boşanma Sürecinde Düğün Takıları Kimindir ?

Boşanma sürecinde ise, düğün takıları evlilikte mülkiyet kimde ise o kişi tarafından geri alınacaktır. Yani düğün sırasında geline takılan ziynet altın gelinde kalırken, erkeğe takılan takılar örf ve adete göre belirlenecektir. Şayet geleneğe göre düğünde takılan takılar geline ait sayılmakta ise, boşanma süreci sonrasında da bu şekilde kalacaktır. Hele ki altın ne kadar diye bir göz attıktan sonra bu konu üzerine düşünmemek bu günlerde hiç mümkün olmamakta.

Düğün Takıları Bozdurulup Harcanmış İse Ne Olacak?

Düğün takıları paraya çevrilip harcandıysa (Ki genelde böyle olur) bu durumda 3 seçenek gözükmektedir.

  1. Ziynetlerden elde edilen para ile ortak yaşam için harcama yapılması durumu
  2. Gelin tarafının kendi başına harcaması
  3. Erkek tarafının bu parayı tüketmesi

3. Durumda, erkeğin o parayı boşanma sonrasında iade etmesi zorunludur. Aksi, taraflar anlaşmadıkça mümkün değildir. 2. durumda ise erkeğin zaten bir hakkı olmadığı için bir şey talep edemeyecektir. Gelin kendi parasını harcamış olacaktır. 1. durum ise somut olaya göre inceenecektir.

Örnek Yargı Kararları

Boşandıktan sonra altınların kime ait olduğuna ilişkin yargı kararlarına göz atmak gerekirse;

  • YARGITAY 4. Hukuk Dairesinin  2002/10498 Esaslı ve 2003/770 Sayılı Kararında; ‘Evlenme sırasında kadına armağan edilen ziynet eşyaları kadına aittir. Boşanma halinde geri verme yükümlülüğü yoktur.‘ demilmek suretiyle, yazımızda bahsettiğimiz husus vurgulanmıştır.
  • Niteyim Yine YARGITAY 4.Hukuk Dairesinin 2004/6794 Esaslı ve 2005/157 Sayılı kararında belirttiği üzere, geline takılan takıların bağış niteliğinde olduğu, mülkiyetinin gelinde olduğu ve erkeğin bunları bozdurup harcaması durumunda iade etmek zorunda olduğu ifade edilmiştir.

Yargı kararlarından da açıkça görüleceği üzere, boşanmada takıların kime kalacağı hususu, gelin tarafı için çok net iken, erkek tarafı için somut olaya göre çözülmesi gerekmektedir.

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir