Home / Genel

Genel

İstisnai Memurluk Şartları Nedir? Hangi Kurumlara Girebilirim?

İstisnai memurluk, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabii olan ve fakat kadro ataması, sınavlar, kademe ilerlemeleri ve derece yükselmeleri bakımından ayrıksı (farklı) olan memurluk türüdür. En temel farkı da, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) şartı bulunmuyor oluşudur. Basit tabirle; Kpss’siz memur alımı yapan kurumlarda memur olabilme imkanı sağlar. Hukuki dayanağını 657 …

Devamını Oku »

Araçta Ağır Hasar Kaydı Ne Demek? Pertten Farkı Nedir?

Ağır hasar kaydı, özellikle önden hasar alana arabaların, ciddi meblağlarda hasara uğradığı ve yüksek miktarlarda onarım maliyetine maruz kaldığını gösteren kayıttır. Ağır hasar kaydı genellikle pert kaydı ile karıştırılmaktadır. Aslında birbirlerine çok benziyor olsalar da ufak farklılıklar vardır. Hasar kayıtları ikiye ayrılır: Tam hasarlı Ağır Hasarlı Tam hasarlı arabalar, pert …

Devamını Oku »

İhbar Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları – 2017

İhbar süreleri, işçinin veya işverenin aralarındaki sözleşmeyi feshetmeden önce karşı tarafa haber vererek mağdur olmasını önleme amacı ie getirilen bildirime tanınan sürelerdir. İhbar sürelerine uyulmadığı durumlarda ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi amacıyla tazminat öngörülmüştür ki bu tazminatın adı ‘ihbar tazminatı’dır. İşçinin haber vermeden gittiği durumlarda, işyerinde aksaklıklar meydana gelecek ve işveren zor …

Devamını Oku »

İşe Gelmeme Tutanağı Nedir? Nasıl Düzenlenir? (Örnek Tutanak)

İşe gelmeme tutanağı, işveren tarafından tek taraflı olarak düzenlenen bir belgedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi, işverenin haklı bir nedene dayanarak iş sözleşmesininin feshini konu almaktadır. 25. madde kapsamına giren hallerde iş sözleşmesini sona erdiren işveren, bir takım tazminat yükünden kurtulur. İşte bu tazminat yükünden kurtulmak için işe gelmeme …

Devamını Oku »

İcra İflas Hukukunun Kaynakları Nelerdir

icra iflas hukuku kaynaklari

İcra İflas Hukukunun Kaynakları aşağıda maddeler halinde bilgilerinize sunulur. Bu hukuk alanın asıl kaynağı İcra ve İflas Kanunu’dur. İcra İflas Kanunu, 1932 tarihinde çıkarılmış bir kanundur. İsviçre’nin İcra Ve İflas Kanunundan alınmıştır. 1930”lu yıllardaki dünyada meydana gelen büyük ekonomik sıkıntılardan ülkemiz de çok etkilendi ve bu kanunun çıkarılması icap etti. O …

Devamını Oku »

İcra Hileleri – Yöntemler – Korunma Yolları

İcra hileleri kullanarak çeşitli yöntemlerle büyük paralar kazanılıyor. İcra sürecini iyi bilen kişiler icra hileleri hususunda ustalaşmış durumdalar. Uyguladıkları yöntemleri ve korunma yöntemlerinden kısaca bahsedeceğiz. Evinize İcra Gelecek – İcra Hileleri Öncelikle daha önce icraya düşmüş kişiler tespit edilmektedir. Daha sonra icraya düşen ve fakat borcu kapanan kişilerin telefon numaraları …

Devamını Oku »

Emekli Maaşına Haciz Konulur Mu?

Emekli maaşına haciz konulur mu sorusu, özellikle tek geçim kaynağı bu olan aileler için önem arz etmektedir. Bazı durumlarda haciz koyulabilirken bazı durumlarda koyulamaycaktır. Hangi durumlar olduğunu basit bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Genel Anlamda Haciz Nedir? Öncelikle haciz; borçlu bir kişinin borcunu ifa etmemesi durumunda; menkul, gayrimenkul ve kendi alacaklarına …

Devamını Oku »

Tensip Zaptı (Tutanağı) Nedir?

  Tensip zaptı, dava açıldığı zaman, ilk duruşmadan önce mahkemenin kendi kendine tuttuğu tutanaktır. Henüz taraflar mahkemeye çağırılmamış, ilk duruşma gerçekleşmemiştir. Hakimin neler yaptığını, ne yapacağını ve taraflardan ne yapmasını istediklerini bu zapta yazar. Taraflara ve üçüncü kişilere, davanın ilk duruşmasına dek neler yapılması gerektiğini bildiren mahkeme kararıdır. Tensip zaptı/tutanağı …

Devamını Oku »

Kamu Davası Nedir, Kim Açar, Nasıl Açılır?

Kamu davası, en basit tabirle savcının talep olmaksızın başlattığı davalardır. Eski dilde devlet kovuşturması olarak bilinir. Devletin; toplumu veya devleti zarara uğratan suçluyu mahkeme karşısına getirip dava açması, yargılaması ve ceza vermesi gerekir ki toplumsal refah sağlanabilsin. İşte bu işleme kamu davası denilmektedir Kamu Davasını Kim Açar? Madde 173- Kamu davasını …

Devamını Oku »

Açığa Alınan Memur En Fazla Kaç Ay Açıkta Tutulur?

Açığa alınan memur en fazla kaç ay açıkta tutulur sorusuna ilişkin değerlendirmelerimiz aşağıdaki gibidir. Hemen belirtelim ki, net bir cevap bulunmamak ile birlikte, hukuken olası ihtimallerden bahsedilmiştir. Açığa alınan memurlar hakkında süreç nasıl ilerleyecek?  667 sayılı KHK’da, 657’ye tabii memurlar ile ilgili darbe teşebbüsü ve FETÖ terör örgütü ile mücadele …

Devamını Oku »