Home / Genel / İcra İflas Hukukunun Kaynakları Nelerdir

İcra İflas Hukukunun Kaynakları Nelerdir

İcra İflas Hukukunun Kaynakları aşağıda maddeler halinde bilgilerinize sunulur.

icra iflas hukuku kaynaklari

  1. Bu hukuk alanın asıl kaynağı İcra ve İflas Kanunu’dur. İcra İflas Kanunu, 1932 tarihinde çıkarılmış bir kanundur. İsviçre’nin İcra Ve İflas Kanunundan alınmıştır. 1930”lu yıllardaki dünyada meydana gelen büyük ekonomik sıkıntılardan ülkemiz de çok etkilendi ve bu kanunun çıkarılması icap etti. O tarihten bu güne dek 22 defa kanun değiştirildi ama neticede hala aynı kanun yürürlükte. Değişmeyen tek temel kanun İcra ve İflas Kanunu’dur. Kanunu İsviçre’den aldık fakat Türkiye ile kıyaslandığında hem sosyolojik olarak hem de bireysel olarak bu kanun ülkemize oturmadı. İsviçre’de borcun ödenmesi esastır. Oysa Türkiye’de borçlular borcunu ödemek istemezler. Türk yapısına uygun değildir; bu nedenle de değiştirilmiş ve millileştirilmiştir. Mesela İsviçre kanununa göre icra dairesi mutlaka hacze gitmeden önce borçluya haber verir. Bizde de kanun böyle idi ama artık verilmiyor çünkü borçlu genellikle mallarını kaçırır. Türkiye’de zaten insanlar borçtan kaçıyor, bir de haber verilirse o borç hayatta alınamaz.
  1. İcra ve İflas Nizamnamesi (tüzüğü) vardı. Fakat o yüzük de ortadan kaldırıldı. İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği geldikten sonra yürürlükten kaldırıldı.
  2. İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği. Kurallar kanunun yanı sıra bu yönetmelikte de ayrıntılı düzenlenmektedir. Daha detaylı ve somut bilgiler verilmektedir.
  3. İflas İdaresi Yönetmeliği. Haczedilen Malların Adalet Bakanlığı Depolarında Muhafaza Yönetmeliği vs. gibi bir takım özel yönetmelikler de vardır.
  4. Yargıtay kararları da kaynaktır. İcra iflas hukuku değişken bir alandır, aktif bir alandır. Alacaklı borcunu bir an önce temin etmek isterken, borçlu ise mümkün olduğunca uzun süre o borcu ödemekten kaçmak ister. Bu nedenle borcu ödemeye uğraşmak yerine Kanun açığı arar. Bu nedenle Yargıtay kararları çok büyük önem arz etmektedir. Ortaya koydukları içtihatlar Kanun’un uygulanma alanının sınırlarını güzelce çizmektedir.

Hakkında admin

İlgini Çekebilir

İşe Gelmeme Tutanağı Nedir? Nasıl Düzenlenir? (Örnek Tutanak)

İşe gelmeme tutanağı, işveren tarafından tek taraflı olarak düzenlenen bir belgedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir