Home / İstinaf / İstinaf Süre Tutum Dilekçesi

İstinaf Süre Tutum Dilekçesi

İstinaf süre tutum dilekçesi dayanağını Anayasa Mahkemesi’nin 26/02/2015 Tarih ve 2013/3954 başvuru numaralı kararından almaktadır. Bu karardan önce de süre tutum dilekçesi pratikte uygulanıyordu ancak yasal dayanaktan yoksundu.

istinaf-sure-tutum-dilekcesi

Bilindiği üzere, süre tutum dilekçeleri, gerekçeli kararın tarafa tebliğ edilmesinden sonra temyiz yoluna başvurmak maksadıyla verilmektedir. Aleyhimize bir karar çıktı, temyiz edeceğiz lakin neye itiraz edeceğimizi bilmiyoruz zira gerekçeli karar henüz yazılmamış durumda. Bu nedenle bize süre tanıyın, gerekçeli karara erişim sağladıktan sonra itiraz edeceğiz demeye yarar basit tabirle.

İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Nereye Verilir?

Avukat, aldığı davayı sonuçlandırmakla yükümlüdür. Bu nedenle aleyhe çıkan kararlar için de kanun yoluna başvurarak temyiz yoluna gitmekle yükümlüdür. İstinaf mahkemeleri faaliyete geçmeden önce, süre tutum dilekçeleri Yargıtaya gönderilmek üzere ilgili mahkemeye yazılıyordu. Şimdi istinaf mahkemeleri faaliyete geçti.

İstinaf mahkemelerine süre tutum dilekçesi verilirken de aynı usul izlenecek. Temyiz dilekçesi, Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili hukuk dairesine gönderilmek üzere davanın görüldüğü mahkemeye hitaben yazılacaktır. Dilekçe, normal temyiz süresi içerisinde teslim edilmelidir. Temyiz süreleri iyi takip edilmeli, kesinlikle kaçırılmamalıdır. Aksi taktirde karar kesinleşecek ve temyiz yoluna başvurulamayacaktır. Yazının sonunda bir örnek dilekçe bulabilirsiniz.

Süre tutum dilekçesi yanlış yere teslim edilirse ne olur?

Yargıtay12. Hukuk Dairesinin 2015/33724 E. 2016/3531 K. kararında da bahsedildiği üzere:

…Bu durumda süresinde temyiz isteminde bulunulduğunun, temyiz dilekçesinin sehven yanlış icra mahkemesi dosyası içine girmesinin sonuca etkisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

İfadesi yer almaktadır. Görüldüğü üzere, süresi içerisinde sehven yanlış yere teslim edilen süre tutum dilekçesi, işleme koyulacaktır. Temyiz yoluna gidilmesi için bir engel teşkil etmeyecektir.

 

İstinaf Süre Tutum Dilekçe Örneği

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİDİR

…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

….. HUKUK MAHKEMESİ ’NE,

 İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN DAVACI-DAVACILAR

 ADI VE SOYADI :

 TC KİMLİK NUMARASI :

 ADRES :

 VEKİLİ:

DAVALI/DAVALILAR

 ADI VE SOYADI :

 KİMLİK NUMARASI :

ADRESİ :

 VEKİLİ                                                        :

DOSYA ESAS NUMARASI                       :

TALEBİN KONUSU             :……………..Hukuk Mahkemesi’nin …/…/….   Gün ve …/… E.  …/… K.   sayılı kararının istinaf incelemesi  için SÜRE TUTUM isteminden ibarettir.

TALEP                                       : Sayın Mahkemenizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyada verilen karar; usul ve yasaya aykırı olduğundan dolayı, karar karşı yasal süresi içerisinde istinaf yoluna başvuruyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip, istinaf gerekçelerimizi sayın mahkemeye sunacağız.

                              :

(İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN)

DAVACI/DAVACILAR

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir